Care este diferența dintre cationi și anioni ?

diferenta dintre cation si anion

Principala diferență dintre un cation și un anion este următoarea : cationul este un ion încărcat pozitiv, iar un anion este un ion încărcat negativ. Atât cationii, cât și anionii sunt tipuri de ioni . Un ion este un atom sau grup de atomi care au o sarcină electrică, adică au o diferență între numărul de protoni și numărul de electroni care îl compun.

Ce este un anion ?

Un anion în chimie este definit ca un ion care este încărcat negativ deoarece are exces de electroni.

Ce este un cation ?

Un cation în chimie este definit ca un ion care este încărcat pozitiv, deoarece a pierdut electroni din învelișul său exterior.

Tabel comparativ între cationi și anioni

DiferențăCationiiAnioni
DefinițieIon încărcat pozitivIon încărcat negativ
InstruireSe formează prin pierderea de electroniSe formează prin câștigarea de electroni
SarcinăSarcină pozitivăTaxă negativă
Tipuri de ioniCationi mono-atomici
Cationi poliatomici
Cationi mono-valenți
Cationi bivalenti
Cationi trivalenți
Anioni mono-atomici
Anioni poliatomici
Anioni monovalenți
Anioni bivalenti
Anioni trivalenți
ExempleIon de sodiu: Na +
Ion de potasiu: K +
Ion calciu: Ca 2+
Ion de argint: Ag +
Ion amoniu: NH +
Ioni clorură: Cl 
Ion oxigen: O 2-
Ion sulfurat: S 2-
Ion sulfat: SO 2-
Ion hidroxil: OH 

Cum se formează un anion?

Un anion se formează atunci când câștigă electroni, adică câștigă una sau mai multe sarcini negative.

Exemple de anioni cei mai comuni

Vă prezentăm o listă a diferitelor tipuri de anioni.

Anioni monatomici monovalenți: ioni ai unui singur atom cu sarcină negativă

 • Anion clorură Cl 
 • Anion fluorurat F 
 • Anion bromură Br 
 • Anion Iodur I 
 • Anion hidrură H 

Anioni monatomici bivalenți: ioni ai unui singur atom cu două sarcini negative

 • Anion sulfurat S 2-
 • Anion oxid O 2-

Anioni monatomici trivalenți: ioni ai unui singur atom cu trei sarcini negative

 • Anion nitrid N 3-
 • Anion fosforic P 3-
 • Anion arsenidic Ca 3-

Anioni poliatomici: ioni de doi sau mai mulți atomi

 • Anion peroxid O 2-
 • Anion arseniat AsO 3-
 • Anion borat BO 3-
 • Anion bromat BrO 
 • Anion carbonat CO 2-
 • Anion bicarbonat HCO 
 • Anion hipoclorit ClO 
 • Anion clorit ClO 
 • Anion clorurat ClO 
 • Anion perclorat ClO 
 • Anion cianură CN 
 • Anion NH 2 amidă 
 • Anion cianat OCN 
 • Anion tiocianat SCN 
 • Anion hidroxid OH 
 • Anion permanganat MnO 
 • Anion sulfat SO 2-
 • Anion sulfit SO 2-
 • Anion nitrat NO 
 • Anion nitrit NO 
 • Anion fosfat PO 3-
 • Anion acetat C 2 H 3 O 
 • Anion tiosulfat S 2 O 2-

Cum se formează un cation?

Cationii se formează atunci când pierd unul sau mai mulți electroni din coaja lor de valență.

Exemple de cationi cei mai comuni

Vă prezentăm o listă cu diferite tipuri de cationi.

Cationi monatomici monovalenți: ioni ai unui singur atom cu sarcină pozitivă

 • Litiu Li + cation
 • Na + cation de sodiu
 • Potasiu K + cation
 • Cation de argint Ag +
 • Cupru (I) Cu + cation

Cationi monatomici bivalenți: ioni ai unui singur atom cu două sarcini pozitive

 • Cation de beriliu Be 2+
 • Cation de calciu Ca 2+
 • Cation de magneziu Mg 2+
 • Cation de stronțiu Sr 2+
 • Cation de bariu Ba Ba 2+
 • Zn Zn 2+ cation
 • Cation crom (II) Cr 2+
 • Cation Mangan (II) Mn 2+
 • Cation de fier (II) Fe 2+
 • Cation de cobalt (II) Co 2+
 • Cupru (II) cation Cu 2+
 • Plumb (II) cation Pb 2+

Cationi monatomici trivalenți: ioni ai unui singur atom cu trei sarcini pozitive

 • Cation de aluminiu Al 3+
 • Cation crom (III) Cr 3+
 • Cation de mangan (III) Mn 3+
 • Cation fier (III) Fe 3+
 • Cobalt (III) cation Co 3+

Cationi poliatomici: ioni de doi sau mai mulți atomi încărcați pozitiv

 • Cation mercur (I) Hg 2+
 • NH + cation de amoniu
 • Cationul de hidroniu H 3 O +

Vă recomandăm să citiți și articolul : Care este diferența dintre Atom și Molecule? Bine explicat

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Știință

Tipuri de roci: magmatice, sedimentare și metamorfice

Cuprins0.1 Tabel comparativ între tipuri de roci :1 Roci magmatice1.1 Exemple de roci magmatice2 Roci sedimentare2.1 Exemple de roci sedimentare3 Roci metamorfice3.1 Exemple de roci

Biologie

Tipuri de celule

Cuprins1 Tipuri de celule în funcție de originea lor evolutivă1.1 Celula procariota1.1.1 Exemplu de celule procariote1.2 Celulă eucariotă1.2.1 Exemplu de celule eucariote2 Tipuri de celule

Economie

Teoria dependenței

Cuprins1 Ce este teoria dependenței?2 Originea teoriei dependenței2.1 Teza Prebisch-Singer3 Caracteristicile teoriei dependenței3.1 Dezvoltare și subdezvoltare3.2 Fluxul de capital asimetric3.3 Comerț internațional3.4 Importuri înlocuitoare3.5 Politici protecționiste4 Exemple4.1

Lasă un răspuns