Diferența dintre acronim și abreviere

acronime

Diferența dintre acronim și abreviere este că, deși ambele caută să scurteze o denumire mai complexă, acronimul folosește litera inițială a fiecărui cuvânt sau concept, în timp ce abrevierea folosește în mod aleatoriu literele cuvintelor, astfel încât se poate citi ca un singur cuvânt.

Aici explicăm detaliat diferențele dintre acronim și abreviere.

Ce este abrevierea?

Abrevierile sau prescurtările se folosesc în special în scris pentru a economisi timp şi spaţiu. Acronimul se pronunță ca un cuvânt separat. Cuvânt format din prima sau primele litere ale cuvintelor dintr-o sintagmă, dintr-o expresie, dintr-un titlu

Abrevierea încearcă să reducă un concept mai larg la ceva mai simplu. Acronimul diferă de abreviere, deoarece acronimul este mai ușor de memorat și deseori înlocuiește numele formal sau complet.

d./D.,dl/Dl (domnul), dna/Dna (doamnă), dnei/Dnei (doamnei), dv./dvs./Dv. (dumneavoastră), dlui/Dlui (domnului), 

dlor/Dlor (domnilor), d-ta (dumneata), d.tale (dumitale), dra/Dra (domnişoară), drei/Drei (domnişoarei), 

D-sa (Domnia sa), D-sale (Domniei sale), P.S.S. (Preasfinţia sa), M.S. (Maiestatea sa) ;

etc. – « şi celelalte » ; acest cuvânt apare întotdeauna numai în formă prescurtata ;

abrevieri internaţionale – O.K. (formula de aprobare), S.O.S. (semnal de alarmă), cf. (« compară », înţeles de multe ori greşit drept « conform ») 

Hg=mercur, Mg=magneziu, O=oxigen, l=lungime, n=număr întreg

denumirile unităţilor de măsură m=metru, kg=kilogram, km=kilometru, A=amper, V=volt;

 prenumele de persoane: I.L. Caragiale=Ion Luca Caragiale

 titlurile.academice: acad.=academician, arh.=arhitect, dr.=doctor, ing.=inginer, prof.=profesor,

Ce este acronimul?

Acronimul se referă reducerea numelui formal al unei organizații, companii sau comunități luând inițiala fiecărui cuvânt relevant al numelui.

Numărul de acronime crește datorită influenței limbii engleze, utilizării sale generale pentru identificarea instituțiilor și, chiar, datorită utilizării sale în strategii de marketing, cum ar fi, de exemplu:

C.F.R. : Căile Ferate Române

ANAF : Agenția Națională de Administrare Fiscală

C.E.C. : Casa de Economii şi consemnaţiuni

SEO : Search Engine Optimization

MMS: Serviciu de mesaje multimedia 

OMS: Organizația Mondială a Sănătății.

Alte acronime din limba engleză des utilizate în mediul virtual:

  • BRB – Be Right Back – anunţă partenerul de discuţii că va reveni imediat la calculator
  • DND – Do Not Disturb – prin acest mesaj, autorul informeaza ca nu vrea sa fie deranjat
  • LOL – Lough Out Loud – ceva foarte comic, care generează hohote de râs
  • OMG – Oh, My God! – exclamaţie de uimire la adresa unei veşti sau întâmplări
  • BF şi GF – Boyfriend şi, respectiv, Girlfriend – prietenul şi prietena
  • G2G – Gotta Go – trebuie să plec
  • GTR – Got To Run – acelaşi înţeles ca mai sus
  • AFK – Away From Keybord – nu sunt la tastatură
  • WB – Welcome Back – bine ai revenit

Cum să distingem ce sunt acronimele și ce sunt abrevierile

Diferența fundamentală dintre cele două este că, deși constituie o prescurtare a unei denumiri mai lungi și mai complexe, în cazul acronimului, utilizarea literelor cuvintelor care o formează este aleatorie până la formarea unui cuvânt, de exemplu, în OZN Citesc așa cum sunt scrise, fără ca elementele prescurtate să fie dezvoltate, ajungând să fie încorporate ca propriul lor cuvânt în limbă. În unele cazuri, ele provin chiar dintr-o altă limbă. Sunt modificate pentru a o integra în propria lor, ca în cazul NATO (Organizația Tratatului Atlanticului de Nord).

În schimb, acronimul folosește întotdeauna prima literă din fiecare dintre cuvintele care alcătuiesc construcția, adică litera inițială. Prin urmare, atunci când îl dezvoltați, acesta este minuscul, cum ar fi TVA (taxa pe valoare adăugată). Excepție este cazul în care este un nume propriu, cum este cazul ONU (Organizația Națiunilor Unite).

Îndoieli între acronime și acronime? Sperăm că puteți vedea deja diferența.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Adaugă anunț pe Omieanunțuri.com
Diferențe

Zona urbană și zona rurală

Cuprins În general, zonele rurale au o populație mai mică comparativ cu cele care trăiesc în zonele urbane, iar teritoriul lor geografic este de obicei

Diferențe

Valori și antivalori

Cuprins Valorile sunt calități sau atribute considerate pozitive. Acestea se caracterizează prin asocierea cu ideea de „bine” sau prin folosirea vieții individuale și sociale. Antivalorile , la

Diferențe

Tipuri de triunghiuri

Cuprins Tipurile de triunghiuri se diferențiază prin mărimea laturilor lor și prin măsura unghiurilor lor interne . Să ne amintim că triunghiul este un poligon cu trei laturi,