Diferența dintre sex și gen

diferenta dintre sex si gen

Sexul se referă la caracteristicile fizice și biologice genetic definite care determină dacă o persoană este de sex masculin, feminin sau intersexuală . Cromozomii sexuali și factorii fenotipici sunt factori cheie în atribuirea sexului unui om.

Genul se referă la o serie de roluri, comportamente și atribute construite social , care sunt considerate adecvate pentru o persoană în funcție a sexului lor biologic. Aceste construcții sociale sunt în mod tradițional legate de categoriile de bărbat și femeie , dar încetul cu încetul au fost recunoscute multe alte identități de gen . Contextul social, cultural și spațio-temporal sunt factori determinanți în definirea genului.

Tabel comparativ între sex și gen :

SexGen
DefinițieCaracteristici fizice și biologice care definesc sexul unei ființe vii.Se referă la setul de caracteristici, comportamente și roluri atribuite unei persoane datorate sexului său biologic, care sunt considerate adecvate din punct de vedere social.
CaracteristiciAcestea sunt atribute genetice și fenotipice.
Aceste atribute sunt determinate de cromozomii X și Y.
Este obișnuit să nu existe schimbări în ceea ce privește sexul la o ființă vie.
Este o construcție socială.
Implică o determinare socială și relația unei persoane cu corpul său.
Este posibil să ne asumăm o identitate de gen diferită de cea atribuită social.
Identitatea de gen poate trece prin schimbări.
Categorii:Bărbat, femeie și, într-o măsură mai mică, intersex.Bărbat, femeie, cisgender, transgender, printre altele.

Ce este sexul?

Sexul se referă la setul de atribute fizice și biologice specifice care definesc o persoană masculină, feminină sau intersexuală . De exemplu, în cazul oamenilor, unul aparține unui sex sau altului, în funcție de factori precum marcajul genetic, procesele hormonale și caracteristicile fenotipice.

Când vorbim despre caracteristicile sexuale fenotipice , acestea sunt caracteristicile sexuale interne și externe care sunt observabile la o persoană. De exemplu, organele genitale, procesele hormonale, sistemul de reproducere, constituția fizică / corporală etc. Aceste caracteristici încep să se dezvolte în jurul celei de-a șaptea săptămână de gestație a organismului.

Caracteristicile sexului

 • Se referă la atributele fizice și biologice ale unei ființe vii.
 • Atributele sexuale ale unei ființe vii sunt determinate de cromozomii sexuali X și Y.
 • Caracteristicile sexuale definesc, în principal, două tipuri de sex: masculin și feminin.
 • Pot exista cazuri rare de persoane intersexuale.
 • Sexul rămâne stabil.

Cromozomi sexuali

Cromozomii sexuali sunt responsabili pentru determinarea sexului unei ființe vii. La om, acești cromozomi sunt X și Y, găsiți în perechi (XX sau XY). Jumătate din cromozomii pe care îi posedă o ființă umană provin de la fiecare dintre părinți.

Femela are cromozomi XX, în timp ce masculul are cromozomi XY. Sexul biologic este determinat la momentul fertilizării. Tatăl donează fie un cromozom X, fie un Y în spermă, în timp ce în ovul mamei există doar cromozomi X.

Caracteristicile sexuale se dezvoltă în funcție de tipul de cromozomi prezenți.

În cazul intersexualelor, din cauza unei situații particulare la nivel genetic, cromozomii nu urmează modelul XX sau XY, prezentându-se în alt mod (XYY, XXY etc.). Aceasta are consecința faptului că, caracteristicile sexuale sunt atipice. În plus, intersexul poate apărea și datorită variațiilor modelelor fenotipice (formarea glandelor, organelor genitale etc.).

Sexul unei persoane, în acest caz, nu este clar definit la momentul nașterii. O persoană intersexuală poate începe viața cu trăsături caracteristice unui sex și apoi poate dezvolta trăsături ale altui sex.

Ce este genul?

Genul este percepția socială avem a unei persoane asupra a ceea ce este orientarea sexuală adecvată, precum și alte aspecte ale identității lor în legătură cu sexul lor biologic. Această percepție este determinată de contextul social și cultural , precum și de caracteristicile biologice și psihologice ale unui individ.

O persoană poate avea o identitate de gen diferită de cea care i-a fost atribuită în societatea sa. Același lucru poate fi atribuit înainte de naștere, în general asociat cu sexul persoanei.

Caracteristicile care determină ce înseamnă să fii bărbat și femeie variază la nivel temporal (timpul) și la nivel spațial (de la cultură la cultură sau societate). Deci, genul este fundamental o construcție socială (un produs social bazat pe reguli și practici sociale care variază de la o societate la alta).

Este obișnuit ca genul să fie asociat doar ținând cont de diferența biologică dintre sexe, dintr-o perspectivă binară. Adică, din dihotomia bărbat / femeie există tendința de a presupune că există doar două sexe: bărbat și femeie.

Caracteristicile de gen

 • Poate fi o formă de autoidentificare, precum și o percepție socială.
 • Este o structură socială.
 • Nu există un singur mod de a acționa sau de a te comporta în funcție de un anumit gen.
 • Identitatea de gen și rolurile de gen se schimbă în funcție de contextul sociocultural și de-a lungul istoriei.
 • Definiția a ceea ce este un gen tinde să se schimbe.
 • Nu există o singură modalitate de a experimenta genul.

Identitate sexuala

Identitatea de gen se referă la cât de bine o persoană este identificată ca fiind de același gen. Această identificare cu un sex este legată de experiențele personale, educația și relațiile sociale ale unei persoane, conform modelelor stabilite pentru fiecare sex.

Identitatea este un element care acoperă atât sfera socială, cât și cea individuală. Pe de o parte, o persoană este identificată social ca parte a unui grup, datorită apropierii de practicile și obiceiurile împărtășite social, precum și de atributele fizice.

Pe de altă parte, identitatea este, de asemenea, legată de modul în care o persoană se vede pe sine ca parte a unui grup. Este modul în care o persoană se definește față de alte persoane, în conformitate cu tributele sale fizice și psihologice.

Exemple de identități de gen

Astăzi este mai frecvent să vorbim despre existența diferitelor moduri de a trăi genul, diferite de diviziunea binară masculină / feminină. Iată câteva moduri generale în care o persoană își poate exprima identitatea de gen:

 • Cisgender : se referă la acei oameni a căror identitate de gen se potrivește cu sexul biologic atribuit la naștere. În general, acești oameni reprezintă ceea ce este considerat norma în multe societăți, în ceea ce privește identitatea de gen.
 • Transgender : atunci când identitatea de gen a unei persoane nu corespunde sexului biologic atribuit. Puteți vorbi și despre o persoană trans. Acest termen acoperă un spectru larg de identități de gen și modalități de exprimare care sfidează normele sociale.

Roluri de gen

Rolurile de gen exprimă comportamentele așteptate pe care se presupune că le are o persoană în funcție de sexul său. Acestea sunt asociate cu identitatea de gen a cuiva, în ipoteza că ambele trebuie să fie la fel.

Caracteristicile rolurilor de gen

 • Sunt comportamente atribuite în funcție de sexul biologic al unei persoane.
 • Ele respectă normele sociale.
 • Fiecărui gen îi sunt atribuite comportamente diferite.
 • Educația formală și informală are o influență asupra învățării acestor roluri.
 • Acestea pot duce la prejudecăți de gen.

Rolurile de gen și normele sociale

Aceste roluri respectă normele și comportamentele sociale care într-o societate sunt considerate adecvate pentru fiecare sex. Cu toate acestea, rolurile de gen nu merg neapărat mână în mână cu sexul sau identitatea de gen a unei persoane.

Rolurile de gen se reflectă în drepturile, îndatoririle, sarcinile și responsabilitățile care sunt atribuite social unei persoane. Ele sunt exprimate în rolul în familie, muncă, în cadrul unei relații sentimentale, drepturi asupra resurselor, comportamente sexuale, reproducere sexuală etc.

De exemplu, în mod tradițional, femeile cu copii erau desemnate să-i îngrijească și să se ocupe de treburile casnice. În schimb, bărbatului i s-a atribuit sarcina de a fi capul, susținătorul familiei. Cu alte cuvinte, rolul tradițional al femeilor era acela de a fi îngrijitoare, în timp ce cel al bărbaților trebuia să fie un susținător.

Aceasta nu înseamnă că o femeie nu poate avea un rol de susținător într-o familie sau că un bărbat nu poate îndeplini o activitate de îngrijire. De fapt, în realitate, atât femeile, cât și bărbații îndeplinesc sarcini și se comportă în așa fel încât să nu existe o limită clară care să stabilească ce ar trebui să facă un gen sau altul. Adică rolurile de gen sunt construcții sociale care nu aderă neapărat la realitate.

Un alt exemplu este atribuirea culorilor unui sex în funcție de sexul persoanei. În cazul băieților, este obișnuit să se asocieze culoarea albastră cu cea masculină, motiv pentru care se promovează că aceștia poartă acea culoare în multe culturi. În ceea ce privește fetele, rozul este folosit în același mod.

Cu toate acestea, la începutul secolului al XX-lea, în Statele Unite, era obișnuit ca acesta să fie opusul. Adică, culoarea fetelor era albastră, iar cea a băieților roz. În timp, s-a făcut o investiție în această construcție socială. Astfel, alegerea unei culori și atribuirea ei unui gen răspund mai mult la practicile și obiceiurile sociale decât la o întrebare biologică.

Prejudecăți de gen

O prejudecată bazată pe gen înseamnă că există o atitudine diferită în tratamentul unei persoane în funcție de sexul ei .

Implică un act discriminatoriu , deoarece are nevoie de factori care nu au nimic de-a face cu abilitățile unei persoane, limitându-le deseori oportunitățile.

De exemplu, acest tip de prejudecăți se manifestă social în tipul de locuri de muncă sau cariere profesionale care este asociat cu un gen sau altul.

Exemple de prejudecăți : femeile nu sunt capabile să ocupe funcții superioare într-o companie, deoarece se presupune că sunt mai temperamentale decât bărbații (pentru că este o meserie care necesită o mentalitate rece sau puține emoții). Sau că un bărbat nu trebuie să se pieptene cu fiica, pentru că este o sarcină pe care mama ar trebui să o îndeplinească.

Alte modalități prin care se manifestă o prejudecată de gen este atunci când se crede că este normal și chiar prețuit ca un bărbat să caute și să mențină relații sexuale cu mai multe femei. În mod normal sunt utilizate calificative precum „galant” sau „cuceritor”. În timp ce dacă o femeie îndeplinește aceleași fapte, este văzută într-o lumină negativă și disprețuitoare.

De fapt, acest tip de prejudecăți a plasat femeile într-o poziție socială dezavantajată din punct de vedere istoric, în ceea ce privește bărbații și ceea ce este asociat cu masculinul.

Faptul că femeile nu aveau spații pentru participarea și reprezentarea politică în majoritatea țărilor democratice, până acum câteva decenii, este un rezultat al acestui tip de prejudecăți.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Diferențe

Zona urbană și zona rurală

Cuprins0.1 Tabel comparativ între zona rurală și zona urbană1 Ce este zona rurală?2 Ce este o zonă urbană? În general, zonele rurale au o populație

Diferențe

Valori și antivalori

Cuprins0.1 Tabel comparativ între valori și antivalori :1 Ce înseamnă valorile?1.1 Caracteristicile valorilor mobiliare1.2 Exemple de valori1.3 Valorile obiective și valorile subiective1.4 Valori instrumentale și

Diferențe

Tipuri de triunghiuri

Cuprins1 Tipuri de triunghiuri în funcție lungimile laturilor1.1 Triunghi isoscel1.2 Triunghi echilateral2 Triunghi scalen3 Tipuri de triunghiuri în funcție de unghiurile lor3.1 Triunghi ascuțituzughic3.2 Triunghi

Lasă un răspuns