Diferența dintre unghiuri adiacente complementare și suplementare

unghiuri congruente

Ce sunt unghiurile complementare ?

Se numește unghiuri adiacente complementare atunci când există două unghiuri a căror sumă a măsurilor este egală cu 90°. Fiecare dintre cele două unghiuri este complementul celuilalt unghi. Un exemplu de unghi complementar ar fi formarea unui unghi drept.

Exercițiu– Cum calculăm complementul unui unghi într-o problemă. Scădem din 90 de grade valoarea acelui unghi pentru a afla complementul.
Exemplu Aflați complementul unui unghi cu măsura de 50 de grade.
Răspuns– complementul=90-50=40 de grade.

Care este unghiul complementar al unui unghi de 60 de grade?


90-60=30
Un unghi de 30 de grade.

Care sunt unghiuri adiacente suplementare?

Un unghi suplementar este reprezentat de două unghiuri a căror sumă este de 180°.Oricare dintre cele două unghiuri reprezintă SUPLEMENTUL celuilalt.  Un exemplu practic ar fi atunci când acestea se află pe aceeași parte a unei linii drepte.

Exercițiu– Cum calculăm suplementul unui unghi într-o problema. Scădem din 180 de grade valoarea acelui unghi pentru a afla suplementul.
Exemplu: Aflați suplementul unui unghi cu măsura de 130 grade.
Răspuns– suplementul=180-130=50 de grade.
OBS- Dacă două unghiuri au complementele sau suplementele congruente atunci cele două unghiuri sunt congurente.

Care este unghiul suplementar al unui unghi de 45 de grade?

semidrepte opuse

Un unghi de 135 de grade.

5 exemple de unghiuri complementare și suplimentare

complementul unghiului

Unghi complementar

Este acela care completeaza alt unghi rezultand un unghi drept 90 de grade.

complementare
complementul unui unghi

Două unghiuri sunt  suplementare  dacă suma lor este egală cu 180°:  Unghiurile suplementare  sunt cele care adunate împreună sunt în valoare de două unghiuri drepte, adică 180 °.

semidrepte opuse
unghiuri suplementare

Suplementul unghiului

  Este ceea ce lipsește din unghi pentru a fi în valoare de două unghiuri drepte .

suplementul unui unghi

Două unghiuri adiacente și consecutive sunt suplementare.

masura unghiului format de bisectoarele a doua unghiuri adiacente suplementare

Definiție unghiuri adiacente

Se numesc unghiuri adiacente doua unghiuri care au un vârf comun și o latura comună situată în interiorul unghiului format de cele două laturi exterioare.

unghi adiacent

Definiția bisectoarei

Bisectoarea unui unghi adiacent este linia care, trece prin vârful unghiului, împartindul în două părți egale.

Desenul bisectoarei unui unghi

1. Cu un centru la vârful unghiului este desenat un cerc de orice amplitudine.

2. Din punctele tăiate ale circumferinței cu laturile unghiului sunt trase două circumferințe cu aceeași rază.

3. Linia care trece prin vârful unghiului și unul dintre punctele tăiate ale circumferințelor este bisectoarea .

bisectoarea unui unghi

Bisectoarele unui triunghi sunt  linile dreapte ce împarte un unghi în două unghiuri egale .

Centrul cercului

Centrul cercului  este punctul de oprire al celor trei bisectoare .

Centrul cercului  este centrul unei circumferinte  în triunghi .


Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Adaugă anunț pe Omieanunțuri.com
Biologie

Tipuri de celule

Cuprins1 Tipuri de celule în funcție de originea lor evolutivă1.1 Celula procariota1.1.1 Exemplu de celule procariote1.2 Celulă eucariotă1.2.1 Exemplu de celule eucariote2 Tipuri de celule

Economie

Teoria dependenței

Cuprins1 Ce este teoria dependenței?2 Originea teoriei dependenței2.1 Teza Prebisch-Singer3 Caracteristicile teoriei dependenței3.1 Dezvoltare și subdezvoltare3.2 Fluxul de capital asimetric3.3 Comerț internațional3.4 Importuri înlocuitoare3.5 Politici protecționiste4 Exemple4.1

Matematică

Teorema lui Thales din Milet

Cuprins1 Prima teoremă a lui Thales1.1 Teorema lui Thales pentru triunghiuri similare2 A doua teoremă a lui Thales2.1 Dovada celei de-a doua teoreme a lui

Lasă un răspuns