Exemple de etică și moralitate

exemple de etica și moralitate

Cuprins

Etica reprezintă studiul principiilor morale, în timp ce moralitatea este un sistem de principii care dictează tipul comportamentului social fie el bun sau rău. Cu alte cuvinte, moralitatea este un fel de ghid pentru normele de comportament care trebuie urmate, în timp ce etica este studiul acestor norme.

Există multe exemple de principii etice și morale în viața noastră de zi cu zi. Iată o listă cu unele dintre ele.

Exemple de principii etice

Principiile etice se bazează pe idealuri de conduită și sunt importante, deoarece ne permit să trăim în societate mai armonios. Acestea sunt câteva dintre cele mai importante principii pentru a trăi mai bine:

1. Respect

Respectul este considerația pe care o avem pentru ceilalți, indiferent de starea, vârsta, sexul sau modul lor de gândire. Respectarea altora înseamnă recunoașterea existenței lor și prețuirea umanității lor. Prin urmare, respectul este unul dintre principiile etice fundamentale pentru coexistența socială.

Când ne tratăm părinții cu atenție, când ne ajutăm frații sau colegii, acționăm cu respect.

2. Dreptatea

Justiția este un principiu etic care se aplică tratamentului tuturor oamenilor în mod egal, oferindu-le fiecăruia ceea ce trebuie. Din punct de vedere al dreptului, justiția stabilește un cadru juridic care servește drept referință pentru a stabili relații armonioase și echilibrate între membrii unei societăți.

Atunci când o persoană o rănește pe alta și este pedepsită conform normelor legale, se face dreptate.

3. Onestitate

Principiul onestității implică să acționăm cu dreptate. O persoană cinstită spune și face ceea ce trebuie pentru că este ceea ce trebuie făcut și pentru că, în plus, ia în considerare binele comun mai presus de al său.

Un exemplu de onestitate este redarea portofelului cuiva care l-a scăpat pe stradă.

4. Toleranță

Toleranța este respectul pentru idei, opinii și credințe care sunt contrare sau diferite de ale noastre. Toleranța nu implică acordul, ci înțelegerea faptului că fiecare persoană are dreptul să-și exprime convingerile.

De exemplu, în aceeași familie pot susține mișcări politice diferite și, dacă prevalează toleranța, aceasta nu ar trebui să afecteze relațiile dintre membrii săi.

5. Responsabilitate

Acționarea responsabilă înseamnă asumarea responsabilității pentru consecințele acțiunilor noastre. Făcând ceva care ne aduce un rezultat pozitiv, este foarte ușor pentru noi să ne ridicăm și să luăm creditul. Dar când acțiunile noastre nu sunt corecte, poate fi dificil să recunoaștem și să suportăm consecințele.

De exemplu, atunci când un student nu se pregătește pentru un examen și greșește, trebuie să își asume consecințele pe care le implică această acțiune (repetați examenul, repetați semestrul etc.).

6. Adevărul

Adevărul este relația care există între ceea ce este exprimat și realitatea faptelor. Adevărul este baza relațiilor interpersonale și sociale solide și este un principiu etic indispensabil într-o societate care aspiră la transparență la toate nivelurile. De exemplu, un copil sparge ceva, mama întreabă cine a făcut-o, iar copilul spune că a fost el.

7. Integritate

Principiul integrității se referă la acțiunea făcând ceea ce trebuie, în conformitate cu ceea ce dictează moralitatea. De exemplu, dacă găsim un obiect și îl predăm proprietarului său, acționăm cu integritate.

8. Compasiune

Reprezintă înțelegerea suferinței altora, însoțită de o acțiune care permite ameliorarea situației temporar sau permanent.

De exemplu, un șomer explică situația sa pe rețelele sociale și, ca răspuns, mulți oameni își exprimă solidaritatea și îi oferă un loc de muncă.

9. Echitate

Echitatea este un principiu etic care implică acordarea fiecărui individ ce îi corespunde în funcție de condiția sa sau de meritele sale. De exemplu, atunci când unui student i se acordă timp suplimentar pentru a finaliza un examen, din cauza unei afecțiuni fizice sau cognitive care îl împiedică să performeze în același mod ca și colegii săi.

10. Libertate

Libertatea este un principiu etic care se manifestă prin capacitatea oamenilor de a se exprima și de a acționa conform convingerilor lor. Cu toate acestea, exercitarea libertății nu este nelimitată: necesită acționarea responsabilă și cu respect pentru libertatea altora. Doar așa este posibil să coexistați armonios în societate.

Un exemplu al acestui principiu etic este libertatea de exprimare, consacrată ca un drept universal al omului.

11. Angajament

Angajamentul se referă la respectarea obligațiilor pe care le-am contractat, indiferent de obstacolele care pot apărea. De exemplu, un medic ar trebui să sosească întotdeauna în avans pentru operație. Dacă întârzii sau nu, bunăstarea și chiar viața pacienților tăi pot fi în pericol.

12. Transparență

Transparența se exprimă prin claritatea intențiilor și acțiunilor noastre. În domeniul administrației publice, transparența este un principiu care implică accesul la informații și la deciziile funcționarilor, atâta timp cât nu este contrar legii. De exemplu, un guvernator care arată cum a gestionat resursele statului este o formă de transparență.

13. Empatie

Este capacitatea de a înțelege sentimentele și nevoile celuilalt. Empatia este fundamentul compasiunii, deoarece, punându-ne în pielea celuilalt, îi putem ajuta mai eficient să-și aline suferința.

De exemplu, mama îl vede pe fiul său plângând pentru că vrea să iasă la joacă și nu poate. Înțelege nevoia fiului ei de a vrea să fie în aer liber și să se distreze, astfel încât să poată înțelege ce simte el.

14. Loialitate

Loialitatea implică să fim consecvenți în sentimentul sau angajamentul pe care îl avem cu o persoană, grup sau instituție. De exemplu, suntem loiali prietenilor noștri atunci când îi încurajăm și îi susținem în momente dificile, deoarece îi apreciem. Suntem loiali partenerului nostru atunci când respectăm legământul de fidelitate pe care l-a stabilit anterior.

15. Imparțialitate

A acționa în mod imparțial înseamnă a evita favorizarea oricărei poziții, moduri de gândire sau acțiune. Cu alte cuvinte, a fi imparțial necesită să acționezi corect și obiectiv, ținând cont întotdeauna de binele comun.

Într-un joc de fotbal, de exemplu, arbitrul trebuie să fie imparțial, indiferent de preferințele sale pentru o echipă sau alta.

16. Egalitate

Este recunoașterea faptului că toți oamenii au aceleași drepturi și trebuie să îndeplinească aceleași obligații, indiferent de rasă, sex, vârstă, nivel educațional, condiție socială etc. Egalitatea este un drept universal al omului și este unul dintre fundamentele justiției.

De exemplu, migranții au dreptul de a avea acces la sănătatea publică în țara lor gazdă.

17. Solidaritate

Este un principiu etic care se manifestă atunci când îi sprijinim pe cei care se află într-o situație dificilă. Un exemplu foarte comun de solidaritate sunt campaniile de strângere de fonduri pe rețelele de socializare pentru a susține diverse cauze.

18. Beneficiență

Înseamnă să acționezi având în vedere bunăstarea celuilalt sau a grupului. Când acționăm etic, acțiunile noastre ar trebui să fie orientate spre a face bine. Și dacă ne vor aduce numai beneficii, cel puțin nu ar trebui să le facă rău altora.

De exemplu, în etica medicală, principiul beneficii implică recomandarea de intervenții chirurgicale, tratamente sau medicamente care generează un beneficiu sau o îmbunătățire a sănătății pacientului.

19. Altruism

Acest principiu etic se exprimă prin acțiunea de a-i ajuta pe ceilalți într-un mod altruist, mai ales dacă se află într-o situație dezavantajoasă. Un exemplu de altruism sunt organizațiile precum Medicii fără frontiere, ai căror membri ajută victimele dezastrelor naturale sau umane.

Exemple de morală

Sistemele morale variază de la o cultură la alta și se pot schimba în timp. În orice caz, acestea sunt ghiduri de comportament social. Câteva exemple de moravuri în viața de zi cu zi pot fi:

1. Tratează-i pe ceilalți așa cum vrem noi să fim tratați

Cunoscută și sub denumirea de „regula de aur”, este un exemplu de morală esențială pe care cu toții trebuie să o punem în practică zilnic. Este la fel de simplu ca și dacă vrem să fim respectați, trebuie să începem prin respectarea celor din jur. Dacă vrem ca aceștia să fie sinceri cu noi, trebuie să arătăm onestitate în acțiunile noastre etc.

2. Comportându-se în mod adecvat în public

Fiecare spațiu are propriile coduri de conduită: acasă, serviciu, școală. Ajustarea la aceste standarde este o modalitate de a arăta respect pentru ceilalți și de a crea un mediu armonios pentru toată lumea.

3. Fii solidar cu cei care au nevoie de ea

În fiecare zi asistăm la situații în care alte persoane se află într-o situație de vulnerabilitate emoțională, fizică, economică etc. O modalitate de a pune morala în practică este să ne oferim sprijinul, în măsura posibilităților noastre, să-i ajutăm pe ceilalți. Solidaritatea este foarte vizibilă atunci când există situații de agitație publică, dar este ceva de care putem ține cont zilnic cu cei care au nevoie de ea.

4. Achitați datoriile

Pare foarte evident, dar pentru unii oameni este dificil să-și îndeplinească angajamentele financiare. Când împrumutăm ceva (în special bani), datoria noastră morală este să o rambursăm. Este modul corect de a arăta că suntem capabili să ne ținem de cuvânt, să generăm încredere în celălalt și să fim reciproci cu ajutorul pe care ni l-au dat.

5. Spune adevărul

Când spunem adevărul, ne arătăm respectul față de celălalt și angajamentul nostru față de onestitate. Adevărul nu este întotdeauna plăcut sau confortabil, dar transparența acțiunilor noastre este necesară pentru a stabili relații de încredere cu cei din jurul nostru.

6. Respectați instituțiile și autoritățile

Fiecare societate are propriile instituții și autorități guvernamentale, sociale și religioase care le reprezintă. Respectarea lor înseamnă respectarea regulilor lor, atât timp cât sunt în beneficiul societății și nu încalcă drepturile fundamentale ale omului. Înseamnă și respectarea legilor actuale, exercitarea drepturilor noastre și îndeplinirea obligațiilor noastre.

7. Onorați-i pe părinții noștri

Onorarea, îngrijirea și respectarea părinților, bunicilor și persoanelor implicate în creșterea noastră nu este doar o datorie morală, ci este chiar o obligație legală în țări precum China. Asigurarea bunăstării părinților sau tutorilor noștri, în special la bătrânețe, este o modalitate de a rambursa dedicația pe care ne-au acordat-o.

8. Tratează-i pe toți oamenii în mod egal

Toți oamenii sunt la fel, indiferent de originea noastră, de nivel socioeconomic, cultural etc. Egalitatea oamenilor este un drept universal al omului și îl punem în practică în fiecare zi când ne ocupăm de educație, respect, empatie și toleranță atât față de mediul nostru apropiat, cât și față de cei pe care nu îi cunoaștem.

9. Aveți grijă de spațiile și bunurile publice

Spațiile și bunurile publice (piețe, parcuri, școli, biblioteci, spitale etc.) au fost concepute pentru a promova bunăstarea socială. Când cineva dăunează bunurilor publice, îl privește pe altcineva de a-l folosi. O școală cu toalete sau tablă sparte poate lăsa rapid mulți elevi fără dreptul la o educație, deci este important să păstrăm bunurile publice în stare bună.

10. Respectă și ajută persoanele în vârstă

Persoanele în vârstă nu merită doar respect datorită vârstei lor. Ei merită respect pentru că sunt ființe umane și, deoarece sunt bătrâni, este posibil să aibă unele limitări fizice sau cognitive pentru a funcționa normal. Prin urmare, ajutându-i și respectându-i, le recunoaștem demnitatea, valoarea și spațiul în societate.

11. Protejați copiii

Copilăria este o etapă care necesită dragoste, îngrijire și sprijin. Protejarea copiilor și a minorilor înseamnă că societatea în ansamblu trebuie să își recunoască drepturile, să le trateze cu respect, să le asigure nevoile de bază, să se asigure că au acces la sănătate și educație, să raporteze abuzuri etc.

Când părinții se asigură că copiii lor sunt sănătoși și merg la școală, îi protejează. Când profesorii recunosc și încurajează abilitățile copiilor, aceștia își recunosc valoarea ca persoane.

12. Acordați prioritate persoanelor în vârstă, copiilor și persoanelor vulnerabile aflate într-o situație de urgență

Confruntată cu o situație de risc, o normă morală este aceea de a ajuta mai întâi pe cei care se află într-o situație de vulnerabilitate mai mare, cum ar fi persoanele în vârstă, copiii, femeile însărcinate sau persoanele cu dizabilități. Este o practică morală care îi protejează pe cei care, din diverse motive, nu pot acționa singuri în caz de urgență.

13. Acționează întotdeauna cu sinceritate

A fi cinstit este o practică morală care nu numai că garantează relații bune cu mediul nostru apropiat, ci este, de asemenea, unul dintre fundamentele unei societăți dezvoltate. Onestitatea implică transparența acțiunilor noastre, prin urmare, o persoană cinstită este cineva de încredere.

14. Fii tolerant cu cei care gândesc diferit

Oamenii nu sunt întotdeauna de acord cu ideile sau convingerile noastre. Această diversitate este valoroasă, deoarece îmbogățește viața în societate, contribuind cu diverse puncte de vedere. Prin urmare, este important să fim toleranți și să îi respectăm pe cei care nu gândesc la fel ca noi. A fi tolerant implică recunoașterea celuilalt ca un egal care are aceleași drepturi și obligații ca și noi.

15. Fiți loiali celor dragi

A fi loial înseamnă a respecta, îngriji și onora oamenii cu care avem o legătură. Suntem loiali familiei noastre atunci când acționăm în beneficiul tuturor membrilor săi, suntem loiali colegilor noștri de muncă atunci când lucrăm în echipă pentru un scop comun și rezolvăm diferențele noastre într-un mod respectuos. A fi loial necesită respect și transparență.

16. Nu luați ceea ce nu ne aparține

Când luăm ceva fără permisiune, încălcăm mai multe norme morale: nu suntem sinceri, nici respectuoși, nici nu luăm în considerare persoana de la care am luat ceea ce este al său. Chiar dacă este o acțiune temporară (pentru că intenționăm să o returnăm) avem întotdeauna nevoie de permisiunea celuilalt pentru a lua ceva care nu este al nostru.

A lua ceea ce nu este al nostru înseamnă a fura. Și aceasta nu este doar o greșeală morală, ci o infracțiune.

17. Nu forțați o acțiune fără consimțământul altei persoane

Dacă avem nevoie de o altă persoană pentru a face ceva, trebuie să ne dea consimțământul pentru a face acest lucru, adică trebuie să își exprime clar dorințele. În caz contrar, vă încălcăm dreptul de a decide. Într-o relație cu un cuplu, de exemplu, este întotdeauna necesar consimțământul celuilalt, deoarece a-i determina să participe la ceva fără a-și exprima voința poate fi chiar o infracțiune, în funcție de gravitatea cazului.

18. Păstrează sănătatea în spațiile publice

Când folosim spații publice, suntem expuși la contractarea unei boli infecțioase, dar îi putem infecta și pe alții dacă avem una, chiar dacă nu avem simptome. Deci, dacă aveți o boală infecțioasă care poate fi răspândită cu ușurință la alte persoane, rămâneți acasă până la sfârșitul perioadei infecțioase. Așa vă protejați pe voi și comunitatea.

Va poate interesa, de asemenea, articolul Care este diferența dintre etică și moralitate? Bine explicat

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Adaugă anunț pe Omieanunțuri.com
Definiții

Tipuri de unghiuri

Cuprins Cuvântul „unghi” provine din latină, cuvântul angulus însemnând „colț”. Un unghi este deschiderea formată din două raze (laturi) cu aceeași origine numită vârf . De exemplu, în interiorul unui triunghi

Diferențe

Tipuri de triunghiuri

Cuprins Tipurile de triunghiuri se diferențiază prin mărimea laturilor lor și prin măsura unghiurilor lor interne . Să ne amintim că triunghiul este un poligon cu trei laturi,